Viešpaties Spindulėlis    
 

 

"A" metai

"B" metai

"C" metai

Pirmas advento sekm.
Antras advento sekm.
Trečias advento sekm.
Ketvirtas advento sekm.
Šventoji Šeima
Trys Karaliai
Kristaus Krikštas
2 eilinis sekmadienis
3 eilinis sekmadienis
4 eilinis sekmadienis
5 eilinis sekmadienis
Pirmas gavėnios sekm.
Antras gavėnios sekm.
Trečias gavėnios sekm.
Ketvirtas gavėnios sekm.
Penktas gavėnios sekm.
Verbų sekmadienis
Velykos
Antras Velykų sekm.
Trečias Velykų sekm.
Ketvirtas Velykų sekm.
Penktas Velykų sekm.
Šeštas Velykų sekm.
Šeštinės
Sekminės
1 sekm. po Sekminių
Devintinės
23 eilinis sekmadienis
24 eilinis sekmadienis
25 eilinis sekmadienis
26 eilinis sekmadienis
27 eilinis sekmadienis
28 eilinis sekmadienis
29 eilinis sekmadienis
30 eilinis sekmadienis
31 eilinis sekmadienis
32 eilinis sekmadienis
33 eilinis sekmadienis
Kristus Karalius

 

Pirmas advento sekm.
Antras advento sekm.
Trečias advento sekm.
Ketvirtas advento sekm.
Kristaus gimimas Kalėdos
Švč.Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja Nauji Metai
Trys Karaliai
2 eilinis sekmadienis
3 eilinis sekmadienis
4 eilinis sekmadienis
5 eilinis sekmadienis
6 eilinis sekmadienis
7 eilinis sekmadienis
Pirmas gavėnios sekm.
Antras gavėnios sekm.
Trečias gavėnios sekm.
Ketvirtas gavėnios sekm.
Penktas gavėnios sekm.
Verbų sekmadienis Velykos
Antras Velykų sekm. Trečias Velykų sekm. Ketvirtas Velykų sekm.
Penktas Velykų sekm. Šeštas Velykų sekm.
Šeštinės
Sekminės

23 eilinis sekmadienis
24 eilinis sekmadienis
25 eilinis sekmadienis
26 eilinis sekmadienis

27 eilinis sekmadienis
28 eilinis sekmadienis
29 eilinis sekmadienis
30 eilinis sekmadienis
31 eilinis sekmadienis
32 eilinis sekmadienis
33 eilinis sekmadienis
Kristus Karalius

Pirmas advento sekm.
Antras advento sekm.
Trečias advento sekm.
Ketvirtas advento sekm.
Šventoji Šeima
Trys Karaliai
Kristaus Krikštas
2 eilinis sekmadienis
3 eilinis sekmadienis
4 eilinis sekmadienis
5 eilinis sekmadienis

6 eilinis sekmadienis
Pirmas gavėnios sekm.
Antras gavėnios sekm.
Trečias gavėnios sekm.
Ketvirtas gavėnios sekm.
Penktas gavėnios sekm.
Verbų sekmadienis
Velykos
Antras Velykų sekm.
Trečias Velykų sekm.
Ketvirtas Velykų sekm.
Penktas Velykų sekm.
Šeštas Velykų sekm.
Sekminės
27 eilinis sekmadienis
28 eilinis sekmadienis
29 eilinis sekmadienis
30 eilinis sekmadienis
31 eilinis sekmadienis
32 eilinis sekmadienis
33 eilinis sekmadienis
Kristus Karalius

apie
Viešpaties Spindulėlį

nusileiskite
Adobe ReaderGet Adobe Reader